Kweek goeie gewoontes:Kweek goeie gewoontes:

Alles wat ons doen raak ‘n gewoonte, goed of sleg. Soms gebeur dit net sonder dat ons dit agter kom en wanneer dit te laat is besef mens wat gebeur het. Dit is maklik om gewoontes aan te leer, tog nie so maklik om hulle af te leer. Beste, wees maar versigtig in alles wat ons doen. Bedink en deur dink alles.

Om gewoontes te kweek wat gesond is bly maar die beste deel wat mens kan kies. Wanneer ons hoor dat om een of ander gesondheids rede moet ons oefening doen, is dit soms moeilik om so te doen. Hoekom nie juis nou begin solank daar genoeg van alles is. Genoeg energie, genoeg gesondheid, genoeg jonkheid en genoeg van wie weet wat nog.

Dit bly maar net ‘n gedagte wat deur my maal, moenie oor dit bekommerd wees. Ek dink daaraan om my best e doen om goeie gewoontes te kweek.

Ons wat dit kan bekostig moet regtig die kostes bereken en werk maak van dit…

‘n Laaste gedagte:

Dit is belangrik om alles wat moet betaal word; Ons rekening, Polisse, en wie weet wat nog, elke maand te betaal. Kweek ‘n gewoonte om dit te doen. Wanneer daar twee of meer paaimentes betaal moet word, is waar dinge begin moeilik raak. Kweek die gewoonte om te hou by die begroting, waar sal die ekstra vandaan kom om dubbel paaimente te dra.

Ons moet dus disipline aan die dag lê om selfs in dié  verband goeie gewoontes te kweek. Ons Polis premies moet elke maand betaal word, dit is net moontlik as mens die gewoonte kweek om dit maandeliks te doen sonder om daaraan te versaak.

Dit egter,  vriende bly maar net ‘n gedagte wat by my op kom….

Leer om te alle tye goeie gewoontes te kweek…

By verre bly dit die beste ding om te doen…

"We at Jeudfra, strive to be the best in what we do and can truly say and call our place Ebenezer, Hitherto hath the LORD helped us."

I Samuel 7:12

Copyright © 2019. Jeudfra Funeral Services. All Rights Reserved.

Designed, Developed & Maintained by Anonymous Freelancer.