Services

Begrafnisdienste, Repatriasie, Spyseniering, Ruikers, Dekorasie

Ons bied die volgende:

  • Jeudfra poog om ‘n markleier te word in die verskafing van Begrafnispolisse en nooi u uit om deel te vorm van ‘n wen Span.
  • Ons versorg Liggame en is teenwoordig vanaf die oomblik dat ‘n Geliefde sterwe tot en met tyd van begrafnis.
  • Jeudfra lewer ‘n uitgebruide diens en is selfs betrokke by die Spyseniering van begrafnisse.
  • Jeudfra vervoer ook oorskotte na en vanaf enige plek in die land. Daar is dus niks rakende die begrafnis bedryf wat ons nie doen nie.
  • Ons Vervoer vanaf enige plek in Suid Afrika, Botswana, Namibia
Jeudfra Funeral Services
Jeudfra Funeral Services
Jeudfra Funeral Services
Jeudfra Funeral Services
Jeudfra Funeral Services
Jeudfra Funeral Services
Jeudfra Funeral Services
Jeudfra Funeral Services
Jeudfra Funeral Services
Jeudfra Funeral Services

We also do testimonials

Jeudfra Testimonials
Jeudfra Testimonials

Copyright © 2019. Jeudfra Funeral Services. All Rights Reserved.