About

Our Mission

Delivering of funeral services, always pass customer expectations, and to always be there when clients need us the most.

More About Us

Jeudfra word bestuur deur James Booysen. Sedert 1999 is ons besig om die gemeentskap te bedien met bekostigbare begrafnispolisse. Ons besigheid het uitgebrei en gedurende Maart 2002 het ons ‘n Volwaardige Begrafnisonderneming geopen van waar ons die gemeentskap bedien met ‘n uitgebreide begrafnis diens.Ons Hoofdoel en Fokus was nog altyd om seker te maak dat ons lede eerbaar begrawe word. Ons ons poog om altyd ons Kliente se verwagtinge te oorskry. Ons kon dit net bereik deur seker te maak dat daar voldoende Fondse is wanneer ‘n geliefde te sterwe kom. Ons polisse voorsien dus die Fondse sodat ons ons Kliente eerbaar te ruste kan kom.

Ons het ook met die tyd ons produkte aangepas om tred te hou met die ontwikkelende tye en ons kan met trots se dat ons nou ook ‘n produk het wat geen siekte wagperiode het nie. Hierdie produk is spesiaal vir diegene wat nie gesond is nie en wat nerens anders gehelp kan word nie. Ons glo dat u tevredenheid sal maak dat u meer mense na ons sal verwys.

Jeudfra is ook tegnologies goed ontwikkeld, wat ons die voorsprong gee dat ons binne ‘n oogwink kliente se status kan vastel sonder om te vra vir ‘n Boekie of bewys van betaling. Dit dan ook die rede dat ons Eise vinnig uitbetaal met die indien van die nodige dokumentasie.

Jeudfra poog om ‘n markleier te word in die verskafing van Begrafnispolisse en nooi u uit om deel te vorm van ‘n wen Span. Ons versorg Liggamme en is teenwoordig vanaf die oomblik dat ‘n Geliefde sterwe tot en met tyd van begrafnis. Jeudfra lewer ‘n uitgebruide diens en is selfs betrokke by die Spyseniering van begrafnisse. Jeudfra vervoer ook oorskotte na en vanaf enige plek in die land. Daar is dus niks rakende die begrafnis bedryf wat ons nie doen nie.

Copyright © 2019. Jeudfra Funeral Services. All Rights Reserved.